Co se skrývá v pojistných smlouvách? Indexace, časová cena, připojištění…

Napsal osop.bloger.cz (») 18. 12. 2016 v kategorii Ostatní zajímavosti, přečteno: 910×
fotobanka45.jpg

Znalost pojistných termínů je v Česku dlouhodobě podprůměrná. Bez teorie se v pojistné praxi ale neobejdete. Pojistná smlouva skrývá mnoho odborných výrazů, s kterými je vhodné se seznámit ještě před sjednáním pojištění. Záměna pojistné částky s pojistným může vést k podhodnocení majetku a velkému zklamání při výplatě pojistného plnění. Co dalšího ukrývají pojistné smlouvy?

Stejně jako neznalost dopravních předpisů zvyšuje riziko nehody, s neznalostí pojistných pojmů se zvyšuje pravděpodobnost, že sjednané pojištění nezajistí dostatečnou pojistnou ochranu. Pro zajištění optimální pojistné ochrany je nutné se orientovat v základních pojistných pojmech.

Pojistné je částka, kterou pravidelně platí pojistník (pojištěný) pojišťovně za sjednané pojištění. Obvykle se platí pravidelně na začátku každého pojistného období.

Pojistné období představuje časové období, na které je pojištění sjednáno. Nejčastěji je pojistným obdobím jeden rok, a to i u pojištění sjednaných na dobu neurčitou. Pojistné období je také doba, za kterou se platí pojistné. I přes pojistné období jednoho roku, může být frekvence plateb vyšší, například čtvrtletní.

Pojistná částka představuje částku maximálně možného pojistného plnění v případě, že dojde k úplnému zničení majetku. Správně zvolená pojistná částka by měla pokrýt celkovou hodnotu pojištěného majetku, aby byl pojištěný schopný pořídit si srovnatelný majetek v případě totální škody. Hodnota této částky je sjednána v pojistné smlouvě.  

Pojistná událost je nahodilá skutečnost označená ve všeobecných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních. S pojisnou událostí, která je kryta pojištěním, vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

Pojistná rizika jsou rizika, která pokrývá daná pojistná smlouva. K nebezpečím patří například povodně, tíha sněhu, vichřice, krupobití, krádež, vandalismus a další.

Spoluúčast je část pojistného plnění, kterou platí pojištěný. Obvykle je podíl pojištěného na pojistném plnění vyjádřen procentem z pojistné částky, limitu pojistného plnění nebo fixní částkou. Výši spoluúčasti si volí sám klient. Musí se rozhodnout, jak velkou částkou se chce podílet na pojistném plnění. Pojišťovny často nabízejí slevy z pojištění podle výše spoluúčasti. Některé pojišťovny zvyšují spoluúčast po každé pojistné události.

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna při pojištění vyplatí oprávněné osobě v případě vzniku pojistné události.

Limitem pojistného  plnění je nejvyšší možná hranice pojistného plnění pojistitele. Jde o maximální výši, kterou může pojišťovna vyplatit. Sublimit pojistného plnění je maximální výše pojistného plnění, která se vztahuje na určitý předmět či skupinu předmětů.

Při pojištění na novou cenou vyplatí pojišťovna při pojistné události částku, která odpovídá ceně, za kterou je možné v daném místě a čase pořídit stejnou, případně srovnatelnou věc znovu.

Časová cena je taková cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí. Stanovuje se z nové ceny věci, ale zohledňuje i opotřebení či jiné znehodnocení, případně zhodnocení dané věci, ke kterému došlo například opravou nebo modernizací.

Pojistné plnění může být vyplaceno také v obecné hodnotě. Je to cena, za kterou by byla daná věc na trhu prodána v daném místě a čase.

Připojištění je rozšíření pojistné ochrany, kterou lze sjednat jednou pojistnou smlouvou v návaznosti na jiný (hlavní) druh pojištění. S tímto hlavním druhem ale nevytváří jeden celek.

Indexací se rozumí navyšování pojistné částky a běžně placeného pojistného o inflaci, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. Aktualizace se provádí ke dni výročí počátku pojištění.

Podpojištění je stav, kdy se pojistná částka neshoduje s aktuální hodnotou pojištěného majetku. Pojistná hodnota pojištěného majetku je vyšší než pojistná částka v době pojistné události. V případě pojistné události vyplacené pojistné plnění nehradí škodu v plné výši.   

Přepojištění je situace, kdy je pojistná částka vyšší než hodnota pojištěného majetku. Cena pojištěného majetku je ve smlouvě nadhodnocena, což znamená, že klient platí na pojistném zbytečně více. V případě pojistné události může na klienta čekat nepříjemné překvapení v podobě  nižšího pojistného plnění, než klient očekával, protože pojišťovna vyplatí pouze skutečnou hodnotu dané věci.

Výluka z pojištění je soubor událostí či situací, při kterých pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění, případně mu je pojistné plnění zkráceno. Pojišťovny přesně definují podmínky, za kterých pojistné plnění nevyplácí.

Kromě teoretické znalosti pojistných pojmů je potřeba si poradit i v praktických případech. Vědět teoreticky, jaké doklady pojišťovna požaduje při nahlášení škodní události nestačí, hlášení o škodě se musí také správně vyplnit. Často bývá chybně uvedené například číslo pojistné smlouvy nebo bankovní spojení.

Důležitá je i aktualizace pojistných smluv. Lidé většinou vědí, že by měli aktualizovat smlouvy například v případě rekonstrukce, při nákupu nového vybavení či v případě úmrtí pojistníka, mnohdy tak ale nečiní.

Zdroj: hypoindex.cz

Nevíte-li si rady s Vašemi pojistnými smlouva, nedořešenými škodami anebo správně uvažujete o rekalkulaci Vašich pojistek, zastavte se u nás a vezměte sebou věškeré "pojistné písemnosti", pomůžeme Vám! http://www.osop.cz 

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno

Komentování tohoto článku je uzamčeno.